הרבנית רות מנשה: מעלת אמירת התהלים וסודותיה

Rabbanith Ruth Menashe

Topic Section: Women
Dedicated for the Refuah Shelemah of the Rabbanith, Ruth Bath Ahuva
Loading the player ...
Hebrew lecture by Rabbanith Ruth Menashe of Midrash BEN ISH HAI, on the power and secrets of Tehillim (psalms). הרבנית רות מנשה: מעלת אמירת התהלים וסודותיה מדרש בן איש חי See more at http://www.nonstoptorah.com A most powerful video by Rabbanith Ruth Menashe of Midrash BEN ISH HAI. For the Refuah Shelemah of Ruth Bath Ahubah

Embed code:
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/78167156?title=0&byline=0&portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> <p>הרבנית רות מנשה - מעלת אמירת התהלים וסודותיה from <a href="http://www.nonstoptorah.com">Non Stop Torah</a>

-------------
Keywords: מדרש, בן איש חי, תהילים, תהלים, הרבנית רות מנשה, הרבנית

Women

 
expand all | collapse all